Humor: Berapa lama lagi rakyatku berbahagia?

Kennedy (Amerika) menghadap Tuhan dan memohon:
“Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?”

“Lima puluh tahun lagi,” kata Tuhan.
Kennedy menangis, dan berlalu.

Charles De Gaulle (Perancis) menghadap Tuhan dan memohon,
“Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?”
“Seratus tahun lagi,”
jawab Tuhan.
De Gaulle menangis, dan berlalu.

Kruschev (Rusia) menghadap Tuhan dan memohon,
“Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?”
Tuhan menangis, dan berlalu …..

Sumber: “Mati Ketawa Cara Rusia”

Iklan